Saker fra nyhetsbildet

Venstre vil gi flyktninger rett på barnehageplass

DROF har i mange år arbeidet for at barn i asylmottak skal få mulighet til å gå i barnehage, og har argumentert med at dette er et nødvendig tiltak for at de barna som har det vanskeligst skal kunne ha en trygg hverdag.

Les mer

UDI legg ned 7000 mottaksplassar

Det har kome så få asylsøkjarar at UDI no reduserer sin mottakskapasitet kraftig. DROF ynskjer at ein no gjennomfører ei evaluering av handteringa av massetilstrøyminga for å unngå etablering asylmottak som får drive eit par månader. Vi bør få eit system med ein beredskap der vi unngår slike situasjonar av omsyn til samfunnsøkonomi og ikkje minst tilsette i mottakssystemet.

Les mer

Integreringsmottak vil verke mot si hensikt

Styresmaktene er i ferd med å velje det dyraste mottaksalternativet, med unødvendig omfattande integreringsarbeid og høge meirkostnadar for kommunane. Sjå kronikk: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Integreringsmottak-vil-verke-mot-si-hensikt-542216b.html

Les mer