Om Drof

Driftsoperatørforum (DROF) er en interesseorganisasjon for driftsoperatører som driver statlig mottak for asylsøkere.

Aktuelle medlemmer er både kommuner, private firma og ideelle organisasjoner som har avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI) om drift av asylmottak.

DROF er den eneste organisasjonen som representerer alle typer driftsoperatører, og har på bakgrunn av det en samarbeidsavtale med UDI.

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes interesser og skal sikre gode rammevilkår i næringen.

Herunder skal foreningen bidra til å bygge et godt omdømme for næringen gjennom å arbeide for kvalitet på mottaksdrift. DROF skal også arbeide for trygge og gode vilkår for asylsøkere under mottaksoppholdet.

Foreningen skal arbeide for gode kollegiale forhold innad i bransjen.

DROF vil være en samarbeidspartner med utøvende myndigheter og være et viktig korrektiv blant annet gjennom å være høringsinstans innenfor mottaks- og integeringsarbeid i Norge.

Foreningen skal kunne ta opp enkeltsaker både internt og overfor eksterne aktører, dersom det er saker av prinsipiell interesse.

Eksempel på slike saker er forsikringsvilkår, helsespørsmål i mottak, anbudsregler, nedbygging av mottak, endringer i eksisterende kontrakter og generelle rammevilkår, m.m. Vi har minst en gang årlig samarbeidsmøte med UDI der vi tar opp aktuelle utfordringer.

 

 

Styret

Birgith SH Seglsten NessStyrets leder
Vidar TorheimStyremedlem
Tore VaagenStyremedlem
Bendix JørgensenStyremedlem
Tor-Einar SvendsenStyremedlem
Bjørn HalvorsenVaramedlem
Merete Hanch-HansenVaramedlem

Medlemmer

Alstahaug kommune
Engerdal kommune
Hattfjelldal kommune
Hero Mottak
Hoff Eiendom
Innvandrarsenteret i Flora, Solbakken asylmottak
Kristiansand kommune
Levanger kommune
Levanger kommune
MD Solutions AS
Mo i Rana Mottak As
Mottaksdrift AS
Nord Norsk Mottakssenter
Norsk Folkehjelp
Norwegian People´s Aid
Salangen kommune
Setermoen mottak
Skibotn mottak
Stiftelsen Sana
Sunndal kommune
Tingvoll kommune
Tinn Kommune